Sigter

 • Generelt

  BMH Nordic repræsenterer en af Europas førende producenter af sigter: Cuccolini Srl.

  Cuccolini har gennem snart 70 år beskæftiget sig med sigter og sigteteknologi.

  Der anvendes både traditionel sigteteknologi og den nye revolutionerende teknologo som kaldes ScreenX.

  Traditionelt anvendes enkeltfrekvenser ved partikel separation. Denne metode tilgodeser alle standard krav for separation og har en høj kapacitet og effektivitet på fine partikler med adskillelse ned til 500 micron. Forskellige rengøringssystemer som f.eks. kugle- eller ultralydssystemer kan monteres på de fleste maskiner.

  ScreenX teknologien anvender MFVexcite som er en patenteret multifrekvensteknologi som er udviklet gennem mere end 20 år. ScreenX sigter adskiller sig via en unik mekanisk anordning som konverterer enkeltfrekvenser til multifrekvenser. Resultatet af multifrekvenser er, at accelerationen som overføres til sigtenettet kommer op på 500G hvilket er meget mere end hvad et traditionelt sigtesystem kan opnå, ca 5G.

  Fordelene ved ScreenX udstyr sammenlignet med traditionelt sigte udstyr er:

  • Betydelig forøgelse af sigtekapaciteten og effektiviteten (op til 99% sigteeffektivitet) for materiale som tidligere var umulige eller med vanskeligt at sigte (som f.eks. klæbrige, fugtige eller slidende materialer)
  • Betydelig reduktion af spild.
  • Formindsket energiforbrug.
  • Sigtenettets levetid forøges.
 • Downloads